Harmonogram Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch Family 2022

 

PIĄTEK  15 LIPCA

 • godz. 11:00 – 13:00
  Odprawa administracyjna.
  Miejsce: „Zajazd Przystocze” – Bałtowski Kompleks Turystyczny – 27-423 Bałtów 170A,
 • godz. 13:00
  Przywitanie uczestników i odprawa do Etapu 1, a następnie wyjazd w teren — trasa krajobrazowa z odcinkami specjalnymi, foto pieczątkami, zadaniami zręcznościowymi i zagadkami krajoznawczymi,
 • godz. ok. 18:00-19:00
  Zakończenie Etapu nr 1

SOBOTA 16 LIPCA

 • godz. 09:30
  Odprawa do Etapu nr II
 • godz. 10:00
  Wyjazd w teren — ETAP 2 (posiłek regeneracyjny na trasie przejazdu)
 • godz. ok. 17:00-18:00
  Powrót na bazę.
 • godz. 19:00-22:00
  Ognisko integracyjne (animacje dla dzieci)
 • godz. 20:00
  Podsumowanie zmagań i wręczenie wyróżnień

NIEDZIELA 17 LIPCA

Dzień otwarty: zwiedzanie i korzystanie ze wszystkich dostępnych atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

(uczestnicy rajdu otrzymują specjalne wejściówki)

 

Organizatorem Bałtowskich Bezdroży Dragon Winch jest DLF INVEST SP. Z O.O., 27-423 Bałtów 7, tel. 535 150 663, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398341, będącym podatnikiem podatku od towaru i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 6612366557, REGON: 260558350, www.baltowskiebezdroza.pl