Bałtów 4×4

Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch zapraszają posiadaczy aut terenowych na wyprawę pod hasłem ,,Szlakiem czynu legionowego”. Zmagania odbywają się w malowniczych okolicach Bałtowa, których początek ma miejsce na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Poruszamy się kolumną terenówek za przewodnikiem, zagłębiając się w barwną historię regionu.

Plan wydarzenia:

9:00 Zebranie organizacyjne (dopełnienie formalności)
10:00 Wyjazd w teren
W trakcie przejazdu przerwa na posiłek regeneracyjny.

16:30 Zakończenie wyprawy.

 

Wpisowe:

300 zł (kierowca+ pilot)

80 zł-  każda dodatkowa osoba od 12 roku życia

50 zł-  każda dodatkowa osoba poniżej 12 roku życia

Bezpłatnie-  dzieci do 4 roku życia

Wpłata zaliczki w wysokości 150zł w terminie do 09.11.2020.

Wpłać zadatek

Wpłata pozostałej kwoty zobowiązania możliwa w dniu wyprawy w biurze rezerwacji noclegów.

 

Limit miejsc wyczerpany

Zapraszamy na następne wyprawy

 

Liczba miejsc limitowana (20 aut terenowych)

 

Informacja:

Bałtowski Kompleks Turystyczny

Tel: 41 310 10 13

 W cenie:

 • Przygotowana trasa
 • Instruktor
 • Posiłek w terenie
 • Naklejki pamiątkowe
 • Oprawa foto-video
 • Mapa poglądowa

Wyposażenie obowiązkowe:

 • Auto z napędem 4×4
 • CB radio umożliwiające kontakt z instruktorem
 • Opony AT/MT
 • Lina, szekle, solidny zaczep

 

Dodatkowo zalecamy:

 • Udział autem terenowym wyposażonym w reduktor
 • Posiadanie linii kinetycznej

 

OPIS IMPREZY

 

Prowadzący:

Organizator: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH

Przewodnik Świętokrzyski/Instruktor:  Zbigniew Tyczyński

Wsparcie techniczne: Michał Czarnecki

Wyprawa z oczywistych względów poświęcona zostanie treściom patriotycznym. Pojedziemy wzdłuż linii frontu z okresu I wojny światowej ciągnącej się od Bałtowa przez Tarłów ku Wiśle. „Dotkniemy” terenów, które spłynęły krwią żołnierzy wielu narodowości i zilustrujemy przebieg wydarzeń z lat 1914/1915 z mocno zaznaczonym udziałem Legionów Polskich, których powstanie, rozwój i danina życia stanowiły klucz do odzyskania niepodległości w roku 1918. Zajrzymy także nad Wisłę, gdzie wiosną 1915 Rosjanie wybudowali tak desperacko broniony pod Tarłowem most niskowodny łączący lewobrzeżną Ciszycę z prawobrzeżnym Józefowem.

Dolne Dorzecze Kamiennej było w pierwszych latach I wojny światowej teatrem dwóch bitew, których ślady w postaci resztek umocnień, nekropolii i pomników, przypominają o dramatycznych wydarzeniach tamtych lat. Ożywimy je off-roadowym przejazdem, który poprowadzimy dokładnie tymi traktami, którymi pod Tarłów dotarli legioniści Józefa Piłsudskiego. Objedziemy pole bitwy o Redutę Tarłowską, by spojrzeć na nie okiem polskiego i rosyjskiego żołnierza oraz uświadomić sobie, jak trudne zadanie wykonali podkomendni Piłsudskiego, nie zapominając, że pod Tarłowem szczególnie odznaczył się batalion Edwarda Rydza – Śmigłego, a miejsce to zostało upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Pokażemy także kwaterę brygadiera, który na kilka dni zatrzymał się w Wólce Tarłowskiej i pochylimy czoła nad tragedią samego Tarłowa, który wyjątkowo dotkliwie odczuł skutki ówczesnych działań wojennych. A wszystko to podczas 5-6 godzinnego objazdu, w trakcie którego przewidujemy posiłek w terenie. Na trasie wyprawy nie zabraknie trudności terenowych z przeprawami (o ile poziom wody na to pozwoli) przez starorzecza Wisły włącznie.

 Zobacz regulamin wypraw

 

[caldera_form id=”CF5dce6a576b99c”]