ZGŁOSZENIE DO RAJDU - Maraton

Formularz zgłoszeniowy do Maratonu zostanie uruchomiony 1 sierpnia o godz. 12:00

LIMITY KLAS

KLASA TURYSTYK SPORT- 40 załóg
KLASA WYCZYN - 40 załóg
KLASA ADVENTURE - 25 załóg
KLASA EXTREME - 25 załóg

WPISOWE:

KLASA TURYSTYK SPORT- 1300 zł
KLASA WYCZYN - 1300 zł
KLASA ADVENTURE - 1600 zł
KLASA EXTREME - 1600 zł
Wcześniejsza wpłata wpisowego może zagwarantować miejsce na liście startowej.

O zakwalifikowaniu załogi do imprezy i jej kolejności na liście decyduje wpłata wpisowego, o czym informuje “zielony status” widoczny na liście zgłoszeń, przy czym jeśli tego samego dnia na koncie organizatora zostanie zaksięgowane kilka wpłat od różnych załóg o otrzymaniu nr startowego będzie decydowała godzina wpłynięcia (rejestracji) zgłoszenia w systemie zgłoszeń organizatora. Załogi z listy rezerwowej mogą̨ znaleźć się na liście głównej po wpłaceniu wpisowego w miejsce osób z listy głównej, które tej opłaty nie dokonały. Wpisowe nie podlega zwrotowi (nie dotyczy osób znajdujących się na liście rezerwowej).

Pierwszeństwo zgłoszeń otrzymują załogi, które znalazły się na liście startowej 13 edycji Bałtowskich Bezdroży Dragon Winch (16-18.03.2018r.). Załogi z pierwszeństwem zgłoszeń otrzymują możliwość pre-rejestracji 7 dni przed oficjalnym terminem otwarcia list zgłoszeniowych. Procedura pre-zapisów zostanie wysłana na adresy mailowe podane w zgłoszeniu do 13 edycji.

Opłata wpisowego obejmuje opłaty środowiskowe, wjazd na prywatne posesje, użytkowanie terenów, obsługę cateringową, udział w spotkaniu integracyjnym dla dwóch osób. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu imprezy .

OPŁATA WPISOWA – DANE DO PRZELEWU:

72 8507 0004 2009 0004 5795 0006
DLF INVEST SP. Z O.O
27-423 BAŁTÓW 7 
tytułem: RAJD BAŁTÓW, KLASA, Imię i Nazwisko

Na wpisowe składa się udział w rajdzie, obsługa cateringowa, impreza integracyjna w stylu “All inclusive” oraz wybrane atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Uwaga: Aby auto mogło być dopuszczone do startu musi przejść obowiązkowe badania kontrolne (patrz zakładka klasy/wymagania). Obsługa cateringowa oraz wstęp na imprezę integracyjną dotyczy dwóch osób. Dodatkowe osoby mogą zakupić wejściówki na imprezę w biurze rajdu (os. powyżej 18-stu lat 100 zł, os. do lat 18-stu 50 zł, dzieci do lat 4 bezpłatnie).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony 1 sierpnia o godz. 12:00)

 Wyprawa do Moab

Fundatorem nagrody głównej jest:

dragon